#Sever 1#Sever 2
Nữ thực tập ngành y và sự hi sinh vì cái nghề cao cả

Nữ thực tập ngành y và sự hi sinh vì cái nghề cao cả

Nội dung phim

Em là một cô gái vừa mới tốt nghiệp ngành y xong. Hôm nay, em có mặt ở bênh viện này để tiến hành thực tập. Đúng lúc ấy, một bệnh nhân đi tới và yêu cầu đươc giải quyết bệnh liệt dương. Các bác sĩ nhìn nhau mà chẳng biết làm gì. Muốn chữa được thì phải hiểu triệu chứng. Tức là cần một người giúp đỡ kích thích của quý của bệnh nhân kia. Lúc trên ghế nhà trường, em đã được dạy la phải biết hi sinh vì cái nghề cao quý. Thế nên là em cắn răng tiến lại gần người đàn ông kia. Em sẽ dùng chính thân thể của mình để giúp cho anh ta lành bệnh…

Diễn viên tham gia phim

N/A