#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Năm tháng qua đi, em không ngờ lại ở trong một căn nhà nghỉ như thế. Trước mặt em là một người đàn ông xa lạ. Thậm chí em còn chẳng biết anh ta là ai, tên là gì, nhà ở đâu. Bởi vì em đang làm một cuộc mua bán mà thân thể em chính là món hàng bỏng mắt. Em là sinh viên và đó là khi em thiếu tiền. Chẳng sợ ai hay biết, nơi đây cách xa nơi em sống lắm. Chỉ cần qua đêm nay, là em lại đủ tiền mà ăn chơi rồi. Vừa sướng cái thân, vừa được nhiều tiền, như thế thì em làm sao mà dứt ra. Xòng tròn sai trái ấy cứ lặp đi lặp lại không hồi kết…

Diễn viên tham gia phim

N/A